MENGAPA MAHASISWA MENGGUGAT?*Mahasiswa Menggugat, susunan Muhammad Abu Bakar ini mengisahkan tentang kajian akademik perjuangan siswa pasca kemerdekaan.

*Mengapa Mahasiswa Memberontak?

Mengikut Prof. Donald Rogan, dalam bukunya The Campus Apocalypse, bahawa gerakan pelajar - pelajar mempunyai hubungan rapat dengan persoalan mencari 'kerahmatan' atau salvation. Rogan yang telah membuat peninjauan tentang aktiviti - aktiviti selama dua puluh tahun itu seterusnya menekankan bahawa pelajar - pelajar adalah berjuang untuk mengelakkan diri dari menjadi manusia - manusia yang bertanggungjawab kepada kedudukan dunia dewasa ini (yang penuh kecelakaan?).

Akibatnya, Rogan menekankan, ada di antara pelajar - pelajar yang mencari jalan keluar melalui seks, madat dan seterusnya menerusi aktiviti - aktiviti ganas. Aktiviti - aktiviti ini, menurut Rogan termasuklah demonstrasi dan mogok yang kadang - kadang membawa kepada pergolakan dengan pihak polis. Dengan aktiviti - aktiviti ini juga mereka percaya bahawa message mereka dapat didengar dan seterusnya dapat melahirkan kesan - kesan dalam perjuangan mereka untuk membentuk masyarakat yang lebih adil dan rasional (yang ideal).

Comments

Popular posts from this blog

Review Buku : Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri, karangan Za’ba.

'Kitab Tamadun Melayu' : Kitab Sempurna yang Bercacat Cela.