Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

HUKUMAH ISLAMIAH (PDF BOOK)

Buku ini diterjemahkan oleh Razali Hj. Nawawi dan Hayyun Hj. Nawawi (pimpinan ABIM Malaysia) yang pernah diterbitkan pada tahun 1983 / 1403H.


Imam Khomeini merupakan seorang ulama' besar golongan Syi'ah yang luas pengetahuan dan seorang pemimpin yang dikenali seluruh dunia. 


Kitab 'Hukumah Islamiah' ini asalnya merupakan himpunan daripada beberapa tajuk kuliah agama yang disampaikan oleh Imam kepada pelajar - pelajar agama di Najaf, di bawah tajuk 'Wilayah al - Faqih'. Kuliah tersebut bermula pada 13 Zulkaedah, 1398H sehingga 1 Zulhijjah pada tahun yang sama. Tebal kitab ini adalah kira - kira 150 halaman dan mengandungi 49 tajuk - tajuk kecil. 


Antara tajuk - tajuk penting, ialah penjelasan mengenai pentingnya membentuk sebuah kerajaan Islam, menjelaskan hakikat undang - undang Islam dalam kewangan, pertahanan, hukum - hukum jenayah, haram berhukum kepada pemerintah yang zalim, dan ulama' adalah rujukan dalam semua perkara dll. 


http://aburedza.wordpress.com/2…