Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2015

'Social Roots of the Malay Left'

SOCIAL ROOTS OF THE MALAY LEFT pada 16hb Disember 2014 pukul 8.32 ptg Penulis: Rustam A Sani
Terbitan: The Strategic Information and Research Development Centre (SIRD) 2008

#ringkasannota #socialroots

Buku ini sebenarnya adalah hasil daripada kajian peringkat Master of Arts di Fakulti Sains Sosial, Universiti Kent di Canterburry pada 1975. Sedikit sahaja perubahan dilakukan di peringkat akhir penerbitan buku ini.

Buku ini terbahagi kepada beberapa tajuk:
The Nature of The Malay LeftMalaya in the 1930s: Setting for the Roots of Malay Political DevelopmentThe Kesatuan Melayu Muda (KMM) as the Origin of The Malay LeftThe Emergebce of The Non-Traditional ElitesMelayu Raya: The Nation of IntentConclusion
Buku ini diulas mengikut pandangan penulis Rustam A Sani dan saya hanyalah menulis nota ringkasan dan bukanlah dari pandangan saya ataupun membuat sebarang #ulasbuku mengenai buku ini. Apa yang saya cuba lakukan adalah untuk mengutip seberapa banyak maklumat dari pandangan beliau untuk memudahkan …

Ulasan buku Raja-Raja Melayu: Kemajuan atau Kemunduran?

((Sdr. Ashraf Idris)) Krisis perlembagaan yang berlaku sekitar tahun 90an dan rentetan salah laku Raja telah memaksa Syed Husin Ali menulis beberapa artikel berkaitan isu ini. Buku ini merupakan salah sebuah tulisan beliau yang diterbitkan pada tahun 1993 dengan judul Isu Raja dan Pindaan Perlembagaan. Pada tahun itu berlaku kontroversi berkenaan cubaan kerajaan untuk membataskan kuasa raja-raja melayu yang diketuai oleh Dr Mahathir Mohamad. Buku ini kemudiannya dikemaskini dalam bahasa inggeris pada tahun 2013 dan diberi judul yang baru iaitu The Malay Rulers: Regression or Reform?
Asal-usul Raja-raja Melayu Syed Husin Ali memulakan tulisan beliau dengan membawa kita kepada sejarah asal usul Raja-raja melayu. Mengikut lagenda seperti yang diriwayatkan dalam Sulalatus Salatin, Raja Melayu yang mula-mula muncul dalam dunia melayu ialah Sri Tri Buana. Menurut legenda, dia muncul daripada muntah seekor lembu. Menurut kepercayaan Hindu, lembu adalah binatang suci, dan dalam sejarah awal oran…