Skip to main content

Review Buku : Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri, karangan Za’ba.


Oleh: Mohamed Rozaidy

Aku percaya membaca itu untuk mencari makna, aku percaya membaca itu untuk membuka minda.

Pertama kali aku melihat kulit buku ini beserta penulisnya yang merupakan seorang tokoh yang digelar pendeta, aku mula bertarung dengan kata-kata yang dipilih untuk dijadikan tajuk buku ini. Sama ada buku ini akan menceritakan berkenaan perangai seseorang yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau buku ini sebenarnya ingin mengulas berkenaan perangai seseorang yang suka bergantung kepada dirinya sendiri (tidak bergantung kepada orang lain dalam melakukan sesuatu). Setelah selesai membaca, maka aku katakan definisi kedua itu lebih tepat dalam konteks penghuraian daripada penulis.

Antara perkara yang mengecewakan aku tentang buku ini ialah aku terpaksa membaca dahulu pengenalan yang ditulis oleh Asmah Haji Omar. Pengenalan ini seolah-olah cuba merumuskan intipati buku ini yang sebenarnya membuatkan aku tidak puas hati. Sesuatu buku itu cukup sekadar diletakkan prakata sebagai pembuka selera pembaca. Tidak perlu berceloteh panjang lebar atau membuat rumusan di awal buku, itu pendapatku.

Untuk mengulas berkenaan buku ini, aku memilih untuk menumpukan kepada beberapa perkara yang berkisar berkenaan intipati penting buku ini.

1. Kritikan kepada orang Melayu yang kebanyakannya selalu berharap kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu.
2. Teguran kepada penuntut ilmu yang taqlid buta (mengikut secara buta tuli) tanpa dipersoalkan dahulu ilmu yang dituntut itu.
3. Peringkat manusia mencapai kesempurnaan.
4. Kepentingan ‘faham’ dalam perbuatan.
5. Keistimewaan buku ini.

Pertama, kritikan kepada orang Melayu ini disampaikan dengan kiasan tetapi mesej yang cuba disampaikan berkait rapat dengan kerja buat orang Melayu pada tiap-tiap hari. Contohnya, sikap ibu bapa orang Melayu yang ingin menumpang kesenangan anak-anak, turut ditegur dalam buku ini melalui kata-kata orang tua-tua: “Berharap kepada anak, buta mata sebelah; Berharap kepada orang, buta mata keduanya.” (halaman 6)

Kedua, Pendeta Za’ba kelihatan menegur tajam sikap orang Melayu yang hanya menurut sahaja amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang tua-tua dahulu tanpa ditimbang dahulu rasionalnya, baik buruknya melainkan diikut sahaja bulat-bulat. Dapat dilihat bahasa yang digunakan ketika mengulas fenomena ini amat tajam dan direct. Penggunaan akal dalam meneliti sesuatu perkara sebelum diikut dan penggunaan akal dalam mengkaji ilmu-ilmu yang terdahulu samada ianya betul atau salah juga diselit kepentingannya dalam kritikan di bawah poin yang kedua ini. “Demikianlah dicela Tuhan di dalam Quran jika orang hanya mengikut apa-apa kebiasaan yang telah teradat dari nenek moyang sahaja dengan tiada diperiksa lagi betul atau tidak betulnya dan tiada dijalankan akal fikiran dan pengetahuan sendiri menguji benar salahnya. Kerana sesungguhnya perbuatan demikian itulah yang dikatakan bertaklid buta.” (halaman 32)

Di bawah kibaran poin yang ketiga, penulis memberikan tingkatan kebajikan dan tingkatan kejahatan yang masing-masing terbahagi kepada tiga peringkat (3 kebaikan dan 3 kejahatan). Apa yang menakjubkan aku ialah pada ketika membicarakan berkenaan hal ini, Pendeta Za’ba memberi satu perkaitan bahawa meninggalkan 3 peringkat kejahatan dan mendaki 3 peringkat kebaikan itu sebenarnya membawa kepada tahap kesempurnaan seorang insan persis seperti penciptaan alam yang mengambil tempoh 6 masa (3+3 = 6). “Maka iaitu bersetujulah dengan suatu peraturan undang-undang alam yang masyhur yang menetapkan tiap-tiap suatu mesti melalui enam peringkat dalam perkembangan dan perjalanan kemajuannya sebelum sampai kepada peringkat kesempurnaan yang di atas sekali.” (halaman 89)

Teguran yang besar juga dilakukan pada poin yang keempat iaitu berkenaan betapa orang Melayu hanya mementingkan aspek manfaat sesuatu amalan, perbuatan atau seumpamanya di akhirat semata-mata, dan tidak memfokuskan kepada manfaatnya kepada manusia di dunia. Apabila cara fikir manusia itu mengabaikan salah satu daripada duanya (iaitu dunia dan akhirat), maka keberhasilan dalam menyampaikan manfaat sesuatu kerja buat itu kepada orang ramai akan terhalang. Mungkin perkara itu dibuat sambil lewa tanpa perancangan rapi kerana terlalu mengharap kepada habuan akhirat dan melupakan kepada kesungguhan yang perlu diberikan untuk menjayakan sesuatu di dunia supaya manusia mendapat sedikit sebanyak manfaatnya.

“Tentang adakah atau tidak manfaatnya kitabnya itu kepada orang-orang yang menggunakannya kelak tidaklah dikiranya, hanya yang diharap-harapnya pertolongan kitab itu kepada dirinya sendiri sahaja!” (halaman 111).

Aku tutup review buku ini dengan poin kelima. Di antara keistimewaan buku ini ialah penulis menggunakan rujukan ayat Quran secara terus di samping bait-bait syair Arab untuk menguatkan hujahnya. Pendedahan tentang mazhab-mazhab lain dalam Islam contohnya seperti mazhab zohiri juga dinyatakan bersama beberapa mazhab yang lain dalam usaha menerangkan kepentingan keterbukaan dalam bermazhab. Di antara keistimewaan lain buku ini ialah kritikan yang diberikan adalah berkenaan beberapa aspek yang menjadi amalan utama masyarakat Melayu umumnya, dalam usaha menyedarkan mereka bahawa mereka sedang hanyut dalam kejahilan dan kritikan itu diberikan tanpa menghiraukan pembaca akan terasa hati atau tidak.

Mungkin aku berbeza pendapat dengan penulis dalam soal berharap kepada syafaat Nabi Muhammad S.A.W di akhirat nanti dan beberapa isu yang lain, tetapi, dapat aku katakan, buku setebal 142 muka surat ini sememangnya dapat mengetuk kotak pemikiran supaya akhirnya kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dan lebih teliti dalam amalan seharian.

Maka aku ulang kata-kata aku di awal tadi; Aku percaya membaca itu untuk mencari makna, aku percaya membaca itu untuk membuka minda.


Selamat membaca!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Mitos Peribumi Malas, Karya Syed Hussein Alatas

Oleh: Azli Sidek

Syed Hussein Alatas. Mitos Pribumi Malas: kajian imej orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam kapitalisme penjajah, penterjemah Zainab Kassim, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989, m/s 275. 
. Syed Hussein melihat kapitalisme kolonial yang berlaku di tanah jajahan membawa kepada satu penindasan kepada masyarakat pribumi. Syed Hussein menggunakan Metodologi sosiologi pengetahuan yang mana pengkajian tentang ideologi kapitalisme kolonialisme yang menganggap bahawa masyarakat pribumi malas dan tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan pekerjaan dan begitu pula pengkajian ideologi masyarakat peribumi yang tidak sebegitu rupa walaupun terdapat sebahagian yang berwatakan pemalas tetapi Syed Hussein menganggap perkara ini tidak boleh diwakilkan kepada keseluruhan masyarakat pribumi tersebut.
            Buku ini juga menerangkan bukti – bukti sejarah yang bermula daripada abad ke 16 hingga abad ke 20 yang mana sepanjang masa tersebut berlaku zaman industri (revolusi perin…

'Kitab Tamadun Melayu' : Kitab Sempurna yang Bercacat Cela.

'Kitab Tamadun Melayu' : Kitab Sempurna yang Bercacat Cela.
oleh: Farahani R.
Saya bukan orang yang mudah diyakini tentang penulisan-penulisan yang membanggakan suatu kaum, khasnya yang ditulis oleh The Patriots memandangkan penulisan mereka terkadang seakan bersifat etnosentrik - Melayu, Melayu dan Melayu.
Jangan dulu mengamuk, sabar; saya bukan rasis. Cuma saya mencuba untuk bebas dari menjadi rasis dengan tidak membiasakan diri mengenal hanya perihal Melayu sahaja. Apatah lagi untuk orang yang lahirnya di Borneo, suasana perkauman dan anti-agama selain dari Islam agak asing dalam masyarakatnya.
Tapi resensi saya tidaklah menyimpang sepenuhnya kepada Melayu dan kekerapannya dibicarakan di media sosial mahupun media mainstream, tapi lebih menjurus kepada persoalan siapa itu Melayu, dan kesilapan masyarakat kini mengertikan label 'Melayu' itu.
Mula-mula saya sangat menolak untuk digolongkan dalam 'bangsa Melayu', dan begitu menjaga perletakan nama bangsa dalam do…