Skip to main content

ORIENTALISME vs OKSIDENTALISME

Karya epic ini, mencuba membawakan perbincangan dan dialog tentang pelbagai tema keislaman bersama para sarjana dari berbagai latar. Mulai dari Shaikh al - Azhar, mursyid Tariqat, intelektual Arab - Islam kontemporer, para Kristen pengkaji Islam, hingga para Orientalis dan Oksidentalis. Melalui buku ini, kita diajak untuk berbincang dan menerawang Islam dari pelbagai sudut pandang.


Buku ini mempunyai beberapa bagian. Bagian Satu, Pembaharuan (Tajdid): Menimbang Rasio dan Tradisi.Bagian Dua, Wacana untuk Mencari Makna.Bagian ketiga, Membuka ke Jalan Dialog Peradaban.Dan Bagian Keempat,Tasawuf, Jalan Menemukan Makna Kehidupan.Bagian Satu, dimulakan dengan sosok - sosok kontroversial seperti Mohammad Arkoun, Hassan Hanafi dan Gamal Al - Banna.Bagian Kedua, lebih tentang permasalahan jihad, ekstrimisme agama, fundamentalisme Islam dan jawapan - jawapan terhadap kesalahfahaman tentang Islam,Bagian Ketiga tentang Dialog Peradaban, Kritikan - kritikan terhadap thesis Fukuyama dan Huttington, Pembelaan Azhar terhadap bukan Islam / Orientalisme, serta pembelaan sarjana - sarjana non Muslim terhadap Islam.Bagian Terakhir, dengan peleburan dalam sufisme / tasawuf.Abaikan sahaja kata pengantar yang muluk - muluk menyebutkan bahawa, '..Islam selalu menjadi objek kajian yang selalu menarik bagi siapa - siapa sahaja baik bagi pemeluknya sendiri mahupun bagi selain pemeluknya...,' dengan membaca terus judul tulisan Arkoun dalam Koleksi Rencana / Wawancara serial Afkar ini, yang bertajuk, 'Tanpa Rasionaliti, Jangan Harap Umat Islam Akan Bangkit Dari Kubur Mereka'

Artikel / Wawancara dengan Arkoun ini dimulakan pendahuluan dari Sidang Afkar, dengan quote Descartes 'Cogito Ego Sum' atau dalam lafaz Arabnya, 'Ana Atafakkaru Idzan Ana Mawjud'. Menurut Afkar lagi, di dalam pendahuluan artikel itu, Muhammad Iqbal, pembaharu Islam kelahiran India itu, pernah menghentak dunia dengan pernyataannya; 'Hidup adalah kereta, dan berfikir adalah geraknya'.Arkoun, intelektual Islam kontemporer, asal Algeria, yang kini menjadi pakar ilmu - ilmu keislaman di University of Sorbonne, Perancis. Meskipun beliau telah menjadi warga negeri menara Eiffel itu, namun sumbangan pemikiran terhadap tanah kelahirannya seolah tak pernah surut.Menurut Arkoun, Ibn Khaldunlah pembaharu (mujaddid) terakhir sebelum masa stagnant. Dengan magnum opus-nya yang monumental, Muqaddimah (sebuah projek yang di dalamnya terdapat pisau analisa yang tajam tentang pembaharuan Islam), Ibn Khaldun menggagaskan gagasan - gagasan pembaharuan pemikirannya yang progressive lagi inovatif. Sindir Arkoun terhadap kemunduran Arab, terhadap persoalan popular Amir Syakib Arslan, empunya thesis 'Limadza Taakhkhara al - Muslimun wa Taqaddam Gayruhum', bahawa secara geography, kita (bangsa Arab) berbatasan / bersebelahan dengan Eropah, tetapi secara sociology, terutama sekali dalam hal peradaban, kita tertinggal jauh di belakang.Kata Arkoun, menempelak sikap kita yang sangat naive / jakun terhadap Barat, '..Sebenarnya kita harus banyak belajar dari sejarah dan anthropology yang telah berkembang pesat di Eropah..,'

Mengapa?Jawab Arkoun, '..Agar kita mampu merubah struktur masyarakat kita, mulai dari akarnya..,'

Comments

Popular posts from this blog

Review Buku : Perangai Bergantung Pada Diri Sendiri, karangan Za’ba.

Oleh: Mohamed Rozaidy

Aku percaya membaca itu untuk mencari makna, aku percaya membaca itu untuk membuka minda.
Pertama kali aku melihat kulit buku ini beserta penulisnya yang merupakan seorang tokoh yang digelar pendeta, aku mula bertarung dengan kata-kata yang dipilih untuk dijadikan tajuk buku ini. Sama ada buku ini akan menceritakan berkenaan perangai seseorang yang dipengaruhi oleh dirinya sendiri atau buku ini sebenarnya ingin mengulas berkenaan perangai seseorang yang suka bergantung kepada dirinya sendiri (tidak bergantung kepada orang lain dalam melakukan sesuatu). Setelah selesai membaca, maka aku katakan definisi kedua itu lebih tepat dalam konteks penghuraian daripada penulis.
Antara perkara yang mengecewakan aku tentang buku ini ialah aku terpaksa membaca dahulu pengenalan yang ditulis oleh Asmah Haji Omar. Pengenalan ini seolah-olah cuba merumuskan intipati buku ini yang sebenarnya membuatkan aku tidak puas hati. Sesuatu buku itu cukup sekadar diletakkan prakata sebagai p…

Mitos Peribumi Malas, Karya Syed Hussein Alatas

Oleh: Azli Sidek

Syed Hussein Alatas. Mitos Pribumi Malas: kajian imej orang Jawa, Melayu dan Filipina dalam kapitalisme penjajah, penterjemah Zainab Kassim, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1989, m/s 275. 
. Syed Hussein melihat kapitalisme kolonial yang berlaku di tanah jajahan membawa kepada satu penindasan kepada masyarakat pribumi. Syed Hussein menggunakan Metodologi sosiologi pengetahuan yang mana pengkajian tentang ideologi kapitalisme kolonialisme yang menganggap bahawa masyarakat pribumi malas dan tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan pekerjaan dan begitu pula pengkajian ideologi masyarakat peribumi yang tidak sebegitu rupa walaupun terdapat sebahagian yang berwatakan pemalas tetapi Syed Hussein menganggap perkara ini tidak boleh diwakilkan kepada keseluruhan masyarakat pribumi tersebut.
            Buku ini juga menerangkan bukti – bukti sejarah yang bermula daripada abad ke 16 hingga abad ke 20 yang mana sepanjang masa tersebut berlaku zaman industri (revolusi perin…

'Kitab Tamadun Melayu' : Kitab Sempurna yang Bercacat Cela.

'Kitab Tamadun Melayu' : Kitab Sempurna yang Bercacat Cela.
oleh: Farahani R.
Saya bukan orang yang mudah diyakini tentang penulisan-penulisan yang membanggakan suatu kaum, khasnya yang ditulis oleh The Patriots memandangkan penulisan mereka terkadang seakan bersifat etnosentrik - Melayu, Melayu dan Melayu.
Jangan dulu mengamuk, sabar; saya bukan rasis. Cuma saya mencuba untuk bebas dari menjadi rasis dengan tidak membiasakan diri mengenal hanya perihal Melayu sahaja. Apatah lagi untuk orang yang lahirnya di Borneo, suasana perkauman dan anti-agama selain dari Islam agak asing dalam masyarakatnya.
Tapi resensi saya tidaklah menyimpang sepenuhnya kepada Melayu dan kekerapannya dibicarakan di media sosial mahupun media mainstream, tapi lebih menjurus kepada persoalan siapa itu Melayu, dan kesilapan masyarakat kini mengertikan label 'Melayu' itu.
Mula-mula saya sangat menolak untuk digolongkan dalam 'bangsa Melayu', dan begitu menjaga perletakan nama bangsa dalam do…